Detalji klinike

  • Poliklinika Rheuma medica

Vaše zdravlje je naš prioritet.

U našoj Poliklinici možete obaviti specijalističke i subspecijalističke preglede kao i dijagnostičke i terapijske procedure iz oblasti reumatologije, kardiologije, hematologije, endokrinologije, nefrologije, gastroenterologije, neurologije, psihijatrije i fizikalne medicine. Na raspolaganju su i najsavremenije metode fizikalne terapije i rehabilitacije.

  • O klinici
  • Naši doktori
  • Lokacija
  • Galerija
  • Usluge
Naš posvećeni tim stručnjaka razvija personalizovan plan lečenja koji odgovara vašim potrebama. Pružamo izuzetnu medicinsku uslugu u dobrodošloj i udobnoj atmosferi. Rheuma Medica nudi širok spektar medicinskih usluga za reumatologiju, kardiologiju, fizikalnu medicinu, endokrinologiju, gastroenterologiju, hematologiju, nefrologiju, neurologiju, psihijatriju i onkologiju.

Lokacija

Poliklinika Rheuma medica:

# Pregled Trajanje Cena
1 Pregled specijaliste reumatologa 45min 4720din
2 Kontrolni pregled specijaliste reumatologa (u periodu od 30 dana) 30min 3540din
3 DXA dezinometrija 45min 5192din
4 Orthokin terapija paket 1 45min 140420din
5 Orthokin terapija paket 2 45min 84960din
6 Ultrazvuk mekih tkiva I mišića 45min 4012din
7 Ultrazvuk zglobova 45min 4012din
8 Ultrazvuk ahilove pete 45min 4012din
9 Intraartikularna aplikacija Diprophosa pod kontrolom UZ 15min 4248din
10 Punkcija zgloba + i.a. Aplikacija Diprophosa pod kontrolom UZ 15min 5192din
11 I.A. aplikacija amp. Hialurom Tendon MP 15min 18800din
12 I.A. aplikacija amp. Reviscon 15min 27140din
13 Terapija bola pod kontrolom UZ 30min 4248din
14 I.A. Aplikacija amp. Hyaruan one 15min 27140din
15 Kontrola laboratorijskih rezltata 30min 2360din
16 Pregled specijaliste nefrologa 45min 4720din
17 Kontrolni pregled nefrologa (u periodu od 30 dana) 30min 3540din
18 Ultrazvuk bubrega i mokraćnih kanala 45min 4012din
19 Pregled specijaliste fizijatra 45min 4720din
20 Kontrolni pregled specijaliste fizijatra (u periodu od 30 dana) 30min 3540din
21 Pregled specijaliste endorkinologa 45min 4720din
22 Kontrolni pregled specijaliste endorkinologa (u periodu od 30 dana) 30min 3540din
23 Edukacija za uvođenje insulinske terapije 45min 2360din
24 Pregled specijaliste hematologa 45min 4720din
25 Kontrolni pregled specijaliste hematologa (u periodu od 30 dana) 30min 3540din
26 Pregled specijaliste psihijatra 60min 4720din
27 Kontrolni pregled specijaliste psihijatra (u periodu od 30 dana) 60min 3540din

Podrška

Prijavite se za obaveštenja