Detalji klinike

  • Poliklinika Dr Aleksandar

ZNANJE, ISKUSTVO, SIGURNOST

U prijatnom ambijentu naše poliklinike dočekaće Vas vrhunski tim stručnjaka koji pruža širok spektar usluga zdravstvene zaštite cele populacije.

  • O klinici
  • Naši doktori
  • Lokacija
  • Galerija
  • Usluge
Poliklinika dr Aleksandar opremljena je najsavremenijom opremom za dijagnostiku i lečenje pacijenata i ispunjava uslove propisane od strane zdravstvene inspekcije.Visoka stručna obučenost i iskustvo lekara koji rade u Poliklinici dr Aleksandar, sticana godinama u domaćim i stranim zdravstvenim ustanovama, su sigurni garant da pacijent bude dijagnostifikovan i lečen po standardima i protokolima koji se primenjuju širom sveta.

Lista doktora:

Licenca: 100466

Poliklinika Dr Aleksandar

Branka Krsmanovića 12b, Niš

Licenca: 101663

Poliklinika Dr Aleksandar

Branka Krsmanovića 12b, Niš

Interna medicina

Licenca: 304663

Poliklinika Dr Aleksandar

Branka Krsmanovića 12b, Niš

Lokacija


Poliklinika Dr Aleksandar:

# Pregled Trajanje Cena
1 Stomatološki pregled 15min 1000din
2 Prva pomoć-drenaža 30min 500din
3 Ultrazvučno skidanje kamenca i poliranje zuba 30min 2000din
4 Jednopovršinska plomba 30min 1500din
5 Dvopovršinska plomba 30min 2000din
6 Tropovršinska plomba 30min 2500din
7 Dečija plomba 30min 1500din
8 Vađenje mlečnog zuba 30min 1000din
9 Vađenje zuba 30min 2000din
10 Hiruško vađenje impaktiranog zuba 30min 10000din
11 Komplikovano vađenje 30min 4000din
12 Parcijalna proteza 60min 24000din
13 Totalna proteza 60min 24000din
14 Skeletirana proteza 60min 36000din
15 Biodentaplast proteza 60min 40000din
16 Metalokeramička krunica 30min 10000din
17 Cirkonijumska krunica 30min 20000din
18 Livena nadogradnja 30min 3000din
19 Parapulparni kočić 30min 1000din
20 Pulparni kočić 30min 1500din
21 Toksavit- početak lečenja 30min 1500din
22 Meko punjenje 30min 500din
23 Definitivno punjenje 30min 500din
24 Nadogradnja zuba sa upotrebom celuloidne krunice 30min 3000din
25 Uklanjanje gingivalnih konkremenata po kvadrantu 15min 2000din
26 Indirektno podlaganje totalnih proteza 30min 5000din
27 Reparatura metalokeramičkih krunica 30min 3000din
28 Kardiološki pregled sa EKG-om 30min 3500din
29 Kontrolni kardiološki pregled u periodu od 30 dana 30min 2500din
30 Pregled profesora kardiologa 30min 5000din
31 Kontrolni pregled profesora kardiologa 30min 3000din
32 Pregled docenta/subspecijaliste-kardiologa 30min 4000din
33 Kontrolni pregled docenta/subspecijaliste kardiologa 15min 2500din
34 Ultrazvuk srca sa kolor doplerom 30min 3500din
35 Test fizičkim opterećenjem 30min 4000din
36 Stres EHO kardiografski test 30min 7000din
37 Holter EKG 24h 15min 3000din
38 Holter EKG 48h 15min 4000din
39 Holter EKG 72h 15min 5000din
40 Telemetrijsko praćenje EKG-a 15min 5000din
41 Ambulatorno merenje krvnog pritiska -holter TA 24h 15min 3000din
42 Ambulatorno merenje krvnog pritiska -holter TA 48h 15min 4000din
43 KOlor dopler karotida 30min 4000din
44 Kolor dopler arterija i vena donjih ili gornjih ekstremiteta 30min 4500din
45 Kolor dopler arterija donjih ili gornjih ekstremiteta 30min 3000din
46 Kolor dopler vena donjih ili gornjih ekstremiteta 30min 3000din
47 Ultrazvuk renalnih arterija i nadbubrega sa kolor doplerom 30min 4500din
48 Color Doppler abdominalne aorte 30min 4500din
49 Pregled specijaliste gastroenterologa 30min 4000din
50 Kontrolni pregled gastroenterologa 30min 2500din
51 Ultrazvuk abdomena 30min 4000din
52 Ultrazvuk urinarnog trakta 30min 4000din
53 Pregled endokrinologa 30min 3500din
54 Ultrazvuk štitne žlezde 30min 3500din
55 Kontrolni pregled endokrinologa 30min 2500din

Podrška

Prijavite se za obaveštenja