Detalji klinike

  • Branko Dental Tehno

Branko dental tehno je odraz tradicije,iskustva i kvaliteta,te vam kao takva moze pomoci i dati odgovore za sve stomatoloske probleme.

  • O klinici
  • Naši doktori
  • Lokacija
  • Galerija
  • Usluge
Porodica Stanković jedna je od najstarijih zubarskih porodica u Nišu.Nekada zubarskim zanatom, a sada savremenom stomatologijom, bavi se od kraja XIX veka do danas. Njihova IV generacija zubara, tj. sada lekara stomatologije, u najsavremenije opremljenom prostoru, u ulici Stojana Novakovića 2, u centru Niša, pruža usluge svih stomatoloških intervencija u domenu bolesti zuba, bolesti usta, stomato – hirurških zahvata, protetskih nadoknada i dečije stomatologije. Pored stomatoloških intervencija u prilici smo da ponudimo i usluge najsavremenije zubne tehnike na istoj adresi, koja se uvek i u ekstremnom kratkom roku može završiti i najkomplikovanije protetske nadoknade, po najvišim evropskim standardima i primenom isključivo nemačkih materijala, visokog kvaliteta.

Lista doktora:

Licenca: 101942

Branko Dental Tehno

Stojana Novakovića 2, Niš

Licenca: 101628

Branko Dental Tehno

Stojana Novakovića 2, Niš

Licenca: 101395

Branko Dental Tehno

Stojana Novakovića 2, Niš

Lokacija

Branko Dental Tehno:

# Pregled Trajanje Cena
1 Kompozitni ispun I povrsinski 30min 3000din
2 Kompozitni ispun II povrsinski 30min 4000din
3 Kompozitni ispun III povrsinski 30min 5000din
4 Amalgamski ispun I povrsinski 30min 2000din
5 Amalgamski ispun II povrsinski 30min 2500din
6 Amalgamski ispun III povrsinski 30min 3000din
7 Kompozitna faseta inlay/onlay 30min 6000din
8 Pulparni/parapulparni metalni kocic 30min 3000din
9 FRC/ fiber-glass kocic 60min 4000din
10 Direktno/indirektno prekrivanje pulpe 45min 2000din
11 Mortalna/vitalna amputacija 60min 4000din
12 Endodontsko lecenje zuba (po kanalu) 60min 3000din
13 Vadjenje stalnih punjenja kanala korena 45min 2000din
14 Vadjenje zalomljenih igala iz korena 60min 3000din
15 Beljenje zuba u ordinaciji-seansa(po vilici) 60min 4000din
16 Beljenje avitalnog zuba (po senasi) 45min 2500din
17 Beljenje zuba kućno po vilici 15min 12000din
18 Aplikacija leka 30min 1000din
19 Parcijalna akrilatna proteza 60min 36000din
20 Totalna akrilatna proteza 60min 36000din
21 Vizil proteza 60min 42000din
22 Fleksibilna proteza 60min 48000din
23 Proteza sa lokatorima 60min 60000din
24 Direktno/indirektno podlaganje proteze 60min 4000din
25 Reparatura proteze 60min 2000din
26 Livena nadogradnja 60min 3000din
27 Privremena kruna 60min 2400din
28 Metalokeramička kruna Ivoclar 60min 12000din
29 Metalokeramička kruna E-Max 60min 9600din
30 Bezmetalna kruna E-max press 60min 12000din
31 Bezmetalna faseta 60min 12000din
32 Cirkonijum kruna 60min 18000din
33 Metalokeramička kruna na implantima 60min 16000din
34 Cirkonijum kruna na implantima 60min 24000din
35 Cirkonijum kruna-translucent 60min 24000din
36 Skidanje stare krunice po zubu 45min 1000din
37 Cementiranje starog mosta 30min 2400din
38 Ekstrakcija zuba sa anestezijom 30min 3000din
39 Ekstrakcija zuba teško vađenje 60min 5000din
40 Lečenje alveolita po seansi 30min 2500din
41 Uklanjanje zubnog kamenca i mekih naslaga 30min 3000din
42 Uklanjanje konkremenata po kvadrantu 30min 1000din
43 Kiretaža i duboko ispiranje džepova 30min 2000din
44 Lečenje parodontalnog abscesa 30min 3000din
45 Gingivektomija po zubu 30min 4000din
46 Splint 60min 12000din
47 Night guard/ Mouth guard 60min 6000din
48 Mobilni ortodontski aparat 30min 18000din
49 Fiksni ortodontski aparat-metalne bravice 60min 60000din
50 Fiksni ortodontski aparat-estetske bravice 60min 78000din
51 Fiksni ortodontski aparat-metalne samolegirajuće 60min 90000din
52 Fiksni ortodontski aparat-estetske samolegirajuće 60min 114000din
53 Aligner folije (po foliji) 30min 8400din
54 Otisak za ortodontsku analizu 15min 1500din
55 Izrada retencione folije 30min 4000din
56 Zamena bravice 30min 800din
57 Zamena luka 15min 800din
58 Reparatura ortodontskog aparata 30min 2000din
59 Zalivanje fisura po zubu 30min 1000din
60 Preventivna fluorizacija lakom 30min 2500din
61 Ekstrakcija mlečnog zuba 30min 1000din
62 Plombiranje mlečnog zuba 30min 1000din
63 Endodontsko lečenje mlečnog zuba 60min 1500din
64 Uklanjanje mekih naslaga kod dece 30min 1000din
65 Ortopan snimak 15min 1000din
66 3D/CBCT snimak 15min 4000din
67 Snimak sinusa 15min 1000din
68 Snimak TMZ 15min 1000din
69 Incizija i drenaža 30min 2000din
70 Ispitivanje vitaliteta zuba 15min 1000din
71 Sistematski pregled 30min 1500din
72 Specijalistički pregled 30min 2000din

Podrška

Prijavite se za obaveštenja