Detalji klinike

  • Specija. ORL bolnica Audio BM Medical Niš

  • O klinici
  • Naši doktori
  • Lokacija
  • Galerija
  • Usluge

Lokacija

Specija. ORL bolnica Audio BM Medical Niš:

# Pregled Trajanje Cena
1 ORL specijalistički pregled 30min 3500din
2 Kontrolni pregled ORL specijaliste 30min 2500din
3 ORL specijalistički pregled profesora 30min 4500din
4 Kontrolni pregled profesora 30min 3500din
5 Konsultacija ORL specijaliste 30min 1000din
6 Pregled vestibularnog aparata kalorijskim testom 30min 3000din
7 Timpanometrija 30min 1000din
8 Rinospirometrija 30min 3000din
9 Tonalna audiometrija 30min 2000din
10 Otoakustička emisija 30min 3000din
11 Pregled ždrela i grkljana fleksibilnim endoskopom 30min 5000din
12 Endoskopska i funkcionalna dijagnostika nosa i paranazalnih sinusa 30min 5000din
13 Bris uva, grla, nosa i dr., sa analizom bakterioloski 15min 750din
14 Bris uva, grla, nosa i dr., sa analizom mikoloski 15min 700din
15 Vađenje stranog tela otoskopski 30min 1200din
16 Otomikroskopija 30min 2000din
17 Toaleta nosa 15min 600din
18 Ispiranje jednog uva 15min 400din
19 Instrumentalna ekstrakcija cerumena iz jednog uva 15min 600din
20 Aplikacija leka u uvo i stavljanje štrajfne 15min 400din
21 Biopsija mekih tkiva uva i nosa i dr. sa pH analizom 30min 12000din
22 Produvavanje tuba po POLITZERU 15min 300din
23 Aspiracija nosa po PROETZU 15min 500din
24 Kauterizacija krvnih sudova nosa 15min 500din
25 Prednja tamponada nosa 30min 2000din
26 Ekstrakcija stranog tela nosa 30min 1500din
27 Zadnja tamponada nosa 30min 4000din
28 Detamponada nosa nakon prednje tamponade 15min 600din
29 Detamponada nosa nakon zadnje tamponade 15min 800din
30 Endoskopska biopsija epifarinksa sa pH analizom - 1 uzorak 30min 12000din
31 Promena i čišćenje kanile 30min 1000din
32 Skidanje konca 15min 300din
33 Određivanje oštećenja sluha po FOWLERU 15min 500din
34 Incizija frenuluma 15min 2000din
35 Davanje subkutanih i intramuskularnih injekcija 15min 500din
36 Incizija peritonzilarnog apscesa 30min 2500din
37 Incizija i drenaža manjeg apscesa u predelu glave i vrata 30min 1500din
38 Sinehioliza sluznice nosa 30min 3000din
39 Inhalacija 15min 500din
40 Aspiracija 15min 500din
41 AEP sa ASSR(BERA TEST) 30min 9000din
42 Kucna poseta 30min 4500din
43 Video HIT 30min 3000din
44 Toaleta rane 15min 1000din

Podrška

Prijavite se za obaveštenja